Partners

Partners

Kofax

Det är framför allt Kofax produkter som vi har unik kompetens på. Historiskt var Kofax och ReadSoft konkurrenter och dom två största aktörerna i världen på datafångst. Sen några år tillbaka är Kofax och ReadSoft sammanslagna och använder enbart företagsnamnet Kofax. Kofax är världsledare inom sitt område och förser oss med många prisbelönta programvaror och molntjänster för Intelligent Automation.

Fältmans har också ett unikt partnernätverk av företag och experter som vi samarbetar med. Vi hjälper många av våra Parters med att leverera och supportera Kofax produkter.