Partners

Partners

Tungsten Automation (tidigare Kofax och ReadSoft)

Hos Fältmans har vi unik kompetens på lösningar från framför allt Tungsten Automation, (tidigare Kofax och ReadSoft). Historiskt var Kofax och ReadSoft konkurrenter och de två största aktörerna i världen på datafångst. Sedan några år tillbaka är Kofax och ReadSoft sammanslagna och använder sedan 2024 företagsnamnet Tungsten Automation. Företaget är världsledare inom sitt område och förser oss med många prisbelönta programvaror och molntjänster för intelligent processautomatisering.

Fältmans har också ett unikt partnernätverk av företag och experter som vi samarbetar med. Vi hjälper många av våra parters med att leverera och supportera produkter från Tungsten Automation (tidigare Kofax och ReadSoft).

Vårt partnernätverk

Fältmans har också ett unikt partnernätverk av företag och experter som vi samarbetar med. Vi hjälper många av våra Parters med att leverera och supportera Kofax och ReadSofts produkter.