Partners

Partners

Tungsten Automation (formerly Kofax)

Hos Fältmans har vi unik kompetens på framför allt Tungsten Automation, formerly Kofax, produkter. Historiskt var Kofax och ReadSoft konkurrenter och de två största aktörerna i världen på datafångst. Sen några år tillbaka är Kofax och ReadSoft sammanslagna och använder sedan 2024 företagsnamnet Tungsten Automation, formerly Kofax. Företaget är världsledare inom sitt område och förser oss med många prisbelönta programvaror och molntjänster för intelligent processautomatisering.

Fältmans har också ett unikt partnernätverk av företag och experter som vi samarbetar med. Vi hjälper många av våra parters med att leverera och supportera produkter från Tungsten Automation, formerly Kofax .

Fältmans har också ett unikt partnernätverk av företag och experter som vi samarbetar med. Vi hjälper många av våra Parters med att leverera och supportera Kofax produkter.