Våra lösningar

Våra lösningar

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Att hantera leverantörsfakturor digitalt är numera en självklarhet för de flesta företag. EFH-processen består av ett antal steg som kan automatiseras i stor utsträckning för att ta bort manuellt arbete, spara tid och minimera risken för fel.

E-faktura

PDF-faktura

Validering av fakturor

Inläsning till affärssysttem

Preliminärbokning

Matchning mot inköpssystem

Workflow mellan medarbetare

Godkännande och attest

Konteringshjälp

Definitivbokning till affärssystem

Sökbart arkiv

Analys och rapportverktyg

E-faktura

E-faktura i sig själv är ingen komplett EFH-lösning, utan innebär endast att fakturor skickas i ett elektroniskt, standardiserat format i stället för en bild av en PDF- eller pappersfaktura. Det finns många olika e-fakturaoperatörer på marknaden. När du börjar ta emot eller skicka e-fakturor kommer du att hamna i situationer när din leverantör eller kund har andra operatörer än den du använder. Därför är det viktigt att du väljer en lösning som på bästa sätt kan hantera olika operatörer och fakturaformat.

E-faktura eller PDF-faktura?

Varför välja? Du behöver kunna hantera båda formaten i samma system på ett så effektivt sätt som möjligt. De flesta e-fakturaaktörer saknar bra funktionalitet för att hantera PDF-fakturor trots att det fortfarande är det dominerande sättet för att skicka fakturor. Vi är experter på båda formaten och kan hjälpa dig att automatisera hanteringen av både PDF-fakturor och e-fakturor. Vårt mål är att göra ditt företags digitaliseringsresa mot fler e-fakturor så smärtfri som möjligt. Därför ingår Fakturaportalen för mottagning av e-fakturor i alla våra fakturalösningar. Kontakta oss för att få veta mer om fakturaportalen 

Orderhantering

Att få in stora volymer beställningar och ordrar från kunderna är en bra sak. Men att manuellt registrera alla dessa beställningar i ett system är extremt tidskrävande. Med automatisk orderinläsning sparar du inte bara på resurser utan kan också leverera dina produkter och tjänster snabbare för att på så sätt bidra till ökad kundnöjdhet. Är det dags att automatisera orderhanteringen på ditt företag? Kontakta oss så går vi igenom hur det fungerar.

Dokument och ärendeautomatisering

Inom de flesta organisationer finns det väldigt många dokument och ärenden som driver olika processer. Det kan vara allt från fakturor, beställningar, orderbekräftelser, avtal, inkommande förfrågningar, korrespondens, ärendehantering, bokföringsmaterial, HR, on-boarding, kundkort, journaler, och mycket mer. Med en lösning för intelligent automation kan du på ett enkelt sätt automatisera dessa processer i en flexibel och konfigurerbar plattform. Kvaliteten ökar samtidigt som du kan säkerställa att regler och riktlinjer efterföljs.

Datafångst

Automatisk inläsning av inkommande information är ett ovärderligt verktyg för att effektivisera och reducera manuellt inmatningsarbete. Med automatiserad datafångst kan du minimera manuellt arbete, öka kvaliteten och snabba upp dokumentbaserade processer. En digital lösning för datafångst använder avancerad dataextraktionsteknik, såsom optisk teckenigenkänning (OCR), streckkodsläsning, bildbehandling och regelbaserad klassificering av dokument. Med hjälp av intelligensbaserad tolkning hjälper systemet dig att identifiera och extrahera specifika data från dokument för vidare behandling i andra system. Datafångst är ett av Fältmans absoluta expertområden där våra konsulter har oslagbar erfarenhet. Hör av dig så diskuterar vi gärna vilka användningsområden det finns för automatiserad datafångst i din verksamhet.