Warning: Undefined array key "host" in /var/www/wordpress/wp-includes/media.php on line 1372

Programvara

Programvara

Fältmans är experter på marknadsledande lösningar från Tungsten Automation, tidigare Kofax & ReadSoft

Tungsten Automation logo

AP Essentials (APS)

AP Essentials (tidigare ReadSoft Online) är världens mest använda molnbaserade lösning för fakturahantering och fakturainläsning till ditt affärssystem. APS hanterar alla fakturaformat inklusive e-faktura, PDF och papper. Dessutom ingår Fakturaportalen för mottagning av e-fakturor.

ReadSoft INVOICES

ReadSoft INVOICES gör egentligen samma sak som AP Essentials men är inte en molntjänst utan installeras lokalt på en server hos er. Även om molntjänsten tar över mer och mer är det fortfarande tusentals företag som av olika anledningar inte kan eller får använda molnbaserade lösningar. Då är ReadSoft INVOICES den i särklass mest beprövade produkten.

ReadSoft INVOICES har under många år drivit utvecklingen inom elektronisk fakturahantering (EFH) och används fortfarande av tusentals företag världen över. Fakturaportalen för mottagning av e-fakturor ingår i vårt erbjudande för ReadSoft INVOICES.

Fakturaportalen

Fakturaportalen är en komplett e-fakturaväxel som kan ta emot och skicka e-fakturor från och till dina leverantörer och kunder. Fakturaportalen har samtrafiksavtal med de flesta andra växlar i Norden samt är även accesspunkt till PEPPOL som täcker större delen av Europa. I Fakturaportalen finns dessutom ett sökbart arkiv som lagrar originalfakturan så att du aldrig behöver skriva ut fakturan på papper för arkivering. Fakturportalen ingår i vårt erbjudande för AP Essentials (APS) och ReadSoft INVOICES.

Kontakta oss för att diskutera fakturahantering

TotalAgility

TotalAgility är en öppen processplattform som finns både som installerad programvara och som molntjänst. TotalAgility erbjuder en rad funktioner för processautomation och intelligent informationshantering. Med sitt webbgränssnitt är TotalAgility enkelt att distribuera till användare inom organisationen.

Så här kan TotalAgility automatisera din verksamhet:

Dokumenthantering

TottalAgility erbjuder avancerad funktionalitet för insamling, klassificering och extrahering av data från olika typer av dokument såsom fakturor, kontrakt, ansökningar och formulär. På så sätt kan du automatisera processer för dokumenthantering och minska manuell arbetsbelastning.

Ärendehantering och processautomation

Du får en flexibel och konfigurerbar plattform för att automatisera och hantera arbetsflöden i hela verksamheten. Genom att definiera och automatisera processer kan din organisation öka effektiviteten, minska risken för fel och säkerställa att regler och riktlinjer efterföljs.

Intelligent datafångst

TotalAgility underlättar insamling och bearbetning av information från system, externa parter, kunder eller anställda. Du kan enkelt importera information från olika system och datakällor eller skapa intelligenta formulär som kan anpassas för att samla in data på ett strukturerat sätt.

Analys och rapportering

Mät och övervaka prestanda, identifiera flaskhalsar och upptäck förbättringsområden i dina processer med hjälp av inbyggda analys- och rapporteringsverktyg. Du får snabbt överblick över verksamheten och databaserade insikter för att fatta informerade beslut kring optimeringar.

Integrationsmöjligheter

TotalAgility kan enkelt integreras med befintliga system och applikationer, såsom ERP, RPA, CRM och dokumenthanteringsplattformar. Detta möjliggör ett sömlöst informationsutbyte och samarbete över olika system och enheter.

TotalAgility en mångsidig lösning som kan hjälpa dig att automatisera dokumenthantering, optimera arbetsflöden och processer, samt möjliggöra intelligent informationshantering. Tack vare TotalAgility kan du förbättra effektiviteten och minska manuell arbetsbelastning i hela organisationen. Lösningen använder artificiell intelligens (AI) på olika sätt för att automatisera och optimera affärsprocesser, såsom dataextrahering, dokumentklassificering, processautomatisering, intelligenta regler och analys. Så att du kan spara ännu mer tid och fatta smartare beslut.

Capture

Capture, även känd som Kofax Transformation Modules (KTM), är en världsledande plattform för datafångst. Lösningen hjälper dig att automatisera datafångsten och undvika manuellt inmatningsarbete. Du får hjälp att automatiskt samla in, behandla och organisera olika typer av dokument och data. Det kan omfatta insamling av skannade pappersdokument, elektroniska dokument och andra former av informationsinmatning. Capture erbjuder funktioner som optisk teckenigenkänning (OCR), streckkodsläsning, bildbehandling och regelbaserad klassificering av dokument.

Kontakta oss för att diskutera dina behov av automatiserad datainsamling.