Om Fältmans

Om Fältmans

Fältmans är specialiserade inom elektronisk fakturahantering, e-faktura och andra digitala affärsprocesser. Vi återförsäljer och levererar tjänster på världsledande programvaror från Kofax och före detta ReadSoft inom detta område. Vi jobbar både med traditionellt installerade lösningar och lösningar i molnet. Fältmans arrangerar också årligen Sveriges största och mest besökta konferens om elektronisk fakturahantering och e-faktura. Vi är stolta över alla våra kunder som varierar i storlek från de allra största bolagen till mindre/medelstora bolag och finns i de flesta segment och branscher i privat och offentlig sektor. Våra kunder Förutom att erbjuda vår expertis och erfarenhet ligger Fältmans styrka i vår förmåga att lyssna, analysera och erbjuda våra tjänster på ett sätt som passar varje kund. Utöver att vi alltid vill ha en nöjd kund så är det viktigt att kunden upplever det som enkelt och trevligt att jobba med oss. Fältmans har också ett unikt partnernätverk av företag och experter som vi samarbetar med. Se partners .