Kundcase: Region Stockholm

Kundcase: Region Stockholm

Fältmans stödjer digitaliseringsresan i Region Stockholm

Region Stockholms digitaliseringsstrategi fokuserar på att effektivisera all analog hanteringen av information, både inom vården och administrativa verksamheter. Med hjälp av lösningen TotalAgility från Tungsten Automation (tidigare Kofax) och Fältmans kompetenta konsulter har man nyligen ersatt ett äldre system för att accelerera digitaliseringsresan.

Fältmans konsulter har hjälpt Region Stockholm både i det gamla och nya systemet. De har bra kunskap om respektive system och stor förståelse för regionens verksamhet vilket innebar en kort startsträcka när det nya projektet skulle komma igång.

Det är inte lätt för externa partners att sätta sig in i hur våra specifika vårdflöden fungerar. Tack vare Fältmans långa erfarenhet av att jobba med regionens verksamhet har projektet flutit på väldigt bra,” säger Luciano Dani, Tjänsteleveransansvarig Mellanlagring/ Applikationsplattformar/ Digital utveckling på Region Stockholm.

Region Stockholm logga

Kortare ledtider ger ökad patientsäkerhet

I Region Stockholm har ca 70% av all dokumentation kring patienterna redan digitaliserats i det gemensamma journalsystemet Take Care. Men resterande 30% är dokumentation som fortfarande skapas analogt hos de olika vårdgivarna i situationer där papper och penna är det enklare alternativet. Pappersdokumenten skannas och skickas in till en regional mellanlagringstjänst.

Det är här TotalAgility hjälper till att tolka, validera och integrera den manuellt inhämtade informationen för att säkerställa en fullständig och gemensam bild av patienten.

  1. Systemet gör slagningar mot Skattemyndighetens register för att validera data om patienten.
  2. Därefter görs slagning mot journalsystemet för att koppla den analoga dokumentationen till rätt vårdtillfälle.
  3. Slutligen klassificeras informationen med korrekt dokumenttyp eller formulärnamn helt automatiskt.

Det automatiserade flödet innebär kortare ledtider så att den manuellt dokumenterade informationen om patienten snabbare görs tillgänglig i journalsystemet. På så sätt bidrar TotalAgility till ökad patientsäkerhet och bättre service”, säger Luciano Dani.

 

Kundfokuserade konsulter som svarar snabbt och utmanar

Fältmans konsulter har stöttat Region Stockholm i övergången till TotalAgility och varit till stor hjälp i alla de specialanpassningar som krävts för att täcka in alla olika flöden och scenarion. Eftersom Fältmans är specialiserad på automatiseringslösningar från Tungsten Automation (tidigare Kofax) kan de bidra med ovärderlig kunskap och best practice i den här typen av projekt.

Luciano Dani på Region Stockholm värdesätter både konsulternas kompetens och inställning:

Fältmans konsulter gör ett kanonjobb! De är målmedvetna, hjälpsamma och fokuserade på att alltid leverera det som är bäst för oss som kund. De vågar också utmana oss och bidra med ett utifrånperspektiv som hjälper oss att öka kvaliteten tillsammans”, säger Luciano Dani.

 

Ett system, oändliga digitaliseringsmöjligheter

Det nya systemet kommer att hantera nära 4 miljoner formulär årligen i en automatiserad process. Men Region Stockholms digitaliseringsresa stannar inte där. TotalAgility erbjuder stöd för oändligt många situationer och verksamhetsprocesser. Redan under det här projektets gång har man identifierat ytterligare behov utanför det ursprungliga projektet i flera delar av verksamheten. Målet är att med hjälp av systemet successivt digitalisera och automatisera arbetssätt så att man helt bygger bort behovet av analog information.

TotalAgility erbjuder en enorm potential och skulle kunna revolutionera hur vi hanterar data i regionen. Det finns oändligt många användningsområden där vi skulle kunna underlätta för medarbetarna i det dagliga genom att bygga bort återkommande flaskhalsar i verksamheten”, avslutar Luciano Dani.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss för att diskutera hur digitala lösningar och automatiserade processer kan effektivisera din verksamhet.

Vi hjälper gärna till!

Fältmans partners