Programvara

Programvara

Fältmans är experter på flera av marknadens ledande produkter

Kofax AP Essentials™

Kofax Readsoft Invoices™

Kofax AP Essentials (APS)

Kofax APS (tidigare ReadSoft Online) är världens mest använda molnbaserade lösning för fakturahantering och fakturainläsning till ditt affärssystem. APS hanterar alla fakturaformat inklusive e-faktura, PDF och papper. Dessutom ingår Fakturaportalen för mottagning av e-fakturor.

Kofax ReadSoft INVOICES

ReadSoft INVOICES gör egentligen samma sak som Kofax APS men är inte en molntjänst utan installeras lokalt på en server hos er. Även om molntjänsten tar över mer och mer är det fortfarande tusentals med företag som av olika anledningar inte kan eller får använda molnbaserade lösningar. Då är ReadSoft INVOICES den i särklass mest beprövade produkten.

ReadSoft INVOICES har under många år drivit utvecklingen inom Elektronisk Fakturahantering (EFH) och används fortfarande av tusentals företag världen över. Fakturaportalen för mottagning av e- fakturor ingår i vårt erbjudande för ReadSoft INVOICES.

Kofax Fakturaportalen

Fakturaportalen är en komplett e-fakturaväxel som kan ta emot och skicka e-fakturor från och till dina leverantörer och kunder. Fakturaportalen har samtrafiksavtal med de flesta andra växlar i Norden samt är även accesspunkt till PEPPOL som täcker större delen av Europa. I Fakturaportalen finns dessutom ett sökbart arkiv som lagrar originalfakturan så att du aldrig behöver skriva ut fakturan på papper för arkivering. Fakturportalen ingår i vårt erbjudande för Kofax AP Essentials (APS) och Kofax ReadSoft INVOICES.

Kontakta oss för att diskutera fakturahantering

Kofax TotalAgility (KTA)

Kofax TotalAgility (KTA) är en öppen processplattform som finns både som installerad programvara och som molntjänst. KTA erbjuder en rad funktioner för processautomation och intelligent informationshantering. Med sitt webbgränssnitt är KTA enkelt att distribuera till användare inom organisationen.

Så här kan Kofax TotalAgility automatisera din verksamhet:

Dokumenthantering

Kofax KTA erbjuder avancerad funktionalitet för insamling, klassificering och extrahering av data från olika typer av dokument såsom fakturor, kontrakt, ansökningar och formulär. På så sätt kan du automatisera processer för dokumenthantering och minska manuell arbetsbelastning.

Ärendehantering och processautomation

Kofax KTA tillhandahåller en flexibel och konfigurerbar arbetsflödesplattform som gör det möjligt att automatisera och hantera företagsprocesser. Genom att definiera och automatisera processer kan organisationer förbättra effektiviteten, minska fel och säkerställa överensstämmelse med regler och riktlinjer.

Intelligent datafångst

Kofax KTA kan importera information från valfritt format, olika system och datakällor och användare kan enkelt skapa intelligenta formulär som kan anpassas för att samla in data på ett strukturerat sätt. Detta underlättar insamling och bearbetning av information från externa parter, kunder eller anställda.

Analys och rapportering

Kofax KTA erbjuder inbyggda analys- och rapporteringsverktyg för att övervaka och mäta prestanda, identifiera flaskhalsar och förbättringsområden i processerna. Detta ger användarna insikter och data för att fatta informerade beslut och optimera sina verksamheter.

Integrationsmöjligheter

Kofax KTA kan enkelt integreras med befintliga system och applikationer, såsom ERP-system, RPA-system, CRM-system och dokumenthanteringsplattformar. Detta möjliggör ett sömlöst informationsutbyte och samarbete över olika system och enheter.

Sammanfattningsvis är Kofax KTA en mångsidig programvarulösning som är bra på att automatisera dokumenthantering, optimera arbetsflöden och processer, och möjliggöra intelligent informationshantering. Kofax KTA kan hjälpa organisationer att förbättra effektiviteten, minska manuell arbetsbelastning. Kofax KTA kan använda Artificiell Intelligens (AI) på olika sätt för att automatisera och optimera affärsprocesser, inklusive dataextrahering, dokumentklassificering, processautomatisering, intelligenta regler och analys. Genom att utnyttja AI-tekniker kan Kofax KTA hjälpa organisationer att förbättra effektiviteten, minska manuell hantering och fatta smartare beslut.

Kofax Capture och Transformation (KC/KT/KTM)

Kofax Capture och Transformation, även känd som Kofax Transformation Modules (KTM), är en världsledande plattform för datafångst. Den används för att automatiskt samla in, behandla och organisera olika typer av dokument och data. Det kan omfatta insamling av skannade pappersdokument, elektroniska dokument och andra former av informationsinmatning. Kofax Capture erbjuder funktioner som optisk teckenigenkänning (OCR), streckkodsläsning, bildbehandling och regelbaserad klassificering av dokument.

Det är användbart när man vill effektivisera och reducera manuellt inmatningsarbete.

Läs mer